Uzgoj ribe

Površina ribnjaka iznosi: 800 ha. Uzgoj ribe se vrši u 10 jezera. Proteklih par godina proizvodnja i uzgoj se vši na oko 450 ha. Uz intezivniju i kontrolisanu proizvodnju koriščenjem ekstrudirane hrane za ribu i raznih sistema za areaciju godišnja proizvodnja je oko 700.000 kg konzumne ribe.
Ostatak infrastrukture se svake godine građevinski i tehnološki unapredjuje za uzgoj i proizvodnju (nivelacija jezera, pregradjivanje i formiranje manjih i funkcionalnijih jezera, upotreba elevatora i specijalnih kranova za manipulaciju sa ribom...) u cilju savremenije i zdravije proizvodnje, a i radi približavanja i ispunjavanja standarda EU.

Najveći deo proizvodnje od 80% čini  
 
uzgoj šarana
 
     

Ostatak od 20% čine:

         
uzgoj tolstolobika
uzgoj amura
uzgoj smuđa
uzgoj soma
uzgoj štuke